• ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์สามารถส่งไฟล์โปสเตอร์ (pdf) และไฟล์เสียงการนำเสนอ (mp3) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-1-63904-6
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
ระบบแสดงหลักฐานการโอนเงิน

เข้าสู่ระบบริหารจัดการ
สมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความ